SKILL ASSESSMENT RPL FOR AUSTRALIAN QUALIFICATIONS           CHƯƠNG TRÌNH THẨM ĐỊNH TAY NGHỀ - BẰNG CẤP CỦA ÚC


Creative Consulting is an official representative of many Australian schools to assist clients with good working experience but who lack the qualifications to participate in the skill assessment and obtain Australian qualifications. These certificates are recognized by the Australian government. 

We do skill assessments for many occupations, including the following ones:

 • Hospitality Management (Certificate III, IV, Diploma in Hospitality Management of Asian Cookery, Commercial Cookery, Patisserie)
 • Business Administration (Certificate III, IV, Diploma in Management)
 • Construction (Certificate III, IV, Diploma in Construction)
 • Informatics (Certificate III, IV, Diploma in Informatics)
 • Childcare (Certificate III, IV, Diploma in Child care)
 • Nurse (Certificate III, IV, Diploma in Nursing)
 • Beauty/Hairdressing stylist (Certificate III, IV, Diploma in Hairdressing Salon/Beauty Salon Management

 

Công ty TNHH Tư Vấn và Giáo Dục Creative là đại diện chính thức của nhiều trường tại Úc nhằm hỗ trợ các khách hàng đã có kinh nghiệm làm việc nhưng chưa có bằng cấp có thể tham gia kỳ thi kiểm tra tay nghề và nhận được bằng cấp của Úc. Các bằng cấp này đều được chính phủ Úc công nhận.

 

Chúng tôi có thể thẩm định nhiều ngành nghề, bao gồm các ngành nghề chính sau đây:

 •  Quản trị nhà hàng khách sạn (Chứng chỉ III, Chứng Chỉ IV, Bằng Cao Đẳng Nhà hàng Khách sạn của bếp Á, bếp Âu, bếp Bánh)
 • Quản trị kinh doanh (Chứng chỉ III, IV, Cao đẳng về quản lý)
 • Xây dựng (Chứng chỉ III, IV, Cao Đẳng về xây dựng)
 • Công nghệ thông tin (Chứng chỉ III, IV, Cao Đẳng về công nghệ thông tin)
 • Chăm sóc trẻ (Chứng chỉ III, IV, Cao đẳng về chăm sóc trẻ em)
 • Điều dưỡng ((Chứng chỉ III, IV, Cao đẳng về điều dưỡng)
 • Thẩm mỹ/tạo mẫu tóc (Chứng chỉ III, IV, Cao đẳng về quản lý tiệm tóc/thẩm mỹ viện)...

 

Skill assessment program for Australian Hospitality Management Qualifications in co-operation with Culinary Solutions Australia

Culinary Solutions Australia - a professional Australian hospitality training and appraisal company specializing in skill assessment for chefs and bakers in many countries all over the world. Candidates will be awarded Certificates III, IV or Australian Vocational Diploma based on their experience and skills after being assessed by specialist in cook and pastry cook from Culinary Solutions Australia. With limited English language ability, it is very difficult for you to study and do skill assessment in Australia at costly living and reduced income due to job interruptions. As a result, the vocational appraisal program organized by Culinary Solutions Australia will help you tackle these challenges and get your Australian qualification, help you gain confidence in the job, career opportunities, an opportunity to work and settle in Australia.

Chương trình thẩm định cấp bằng Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn của Úc - phối hợp với trường Culinary Solutions Australia
Công ty Culinary Solutions Australia - một tổ chức đào tạo và chuyên thẩm định nghề ngành Quản trị nhà hàng khách sạn nhiều năm kinh nghiệm của Úc tổ chức việc thẩm định tay nghề cho những đầu bếp và thợ làm bánh tại nhiều nước trên thế giới. Ứng viên sẽ được cấp chứng chỉ III, chứng chỉ IV hoặc cao đẳng nghề của Úc tùy theo kinh nghiệm và tay nghề của mình sau khi được các chuyên gia nấu ăn và làm bánh từ Công ty Culinary Solutions Australia thẩm định tay nghề trực tiếp. Với khả năng tiếng Anh hạn chế, sẽ rất khó cho các bạn nếu đi du học và thi tuyển tại Úc với chi phí sinh hoạt tốn kém và giảm sút thu nhập do gián đoạn công việc. Do đó, chương trình thi đánh giá nghề do Culinary Solutions Australia tổ chức sẽ giúp các bạn giải quyết được các vấn đề khó khăn trên và nhận được chứng chỉ nghề của Úc, giúp bạn tự tin trong công việc, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, cơ hội đi lao động và định cư Úc.

 

 

Your form message has been successfully sent.
You have entered the following data:

Please fill in the below information to contact us:

Please correct your input in the following fields:
Error while sending the form. Please try again later.

Note: Fields marked with * are required

Please be aware that the contents of this form are not encrypted
Print | Sitemap
Creative Consulting and Education Company Ltd., 2B Cong Hoa, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam - 299 Victoria Street, Abbotsford 3067 Melbourne, Australia Tel.: +61 390426532 - E-mail: sangtao@sangtao.us