English learning program - Chương trình đào tạo tiếng Anh

ONLINE LEARN - HỌC TRỰC TUYẾN

The training program is carried out in combination of self learning, online teacher learning, teacher's mark and online test. Learners are allowed to use online material sources which are designed logicially from basis to advance, friendly interface with high interaction. This will help learners to achieve English levels at the soonest time with the lowest cost.

 

Learners need to register a personal account for each person and follow an account activation to study online. Our customer services and teachers will support you during the time.

 

Chương trình đào tạo được thực hiện bởi sự kết hợp giữa sự tự học của học viên, học với giáo viên trực tuyến, có sự hỗ trợ chấm bài của giáo viên kết hợp với các bài kiểm tra trực tuyến. Người học sẽ được sử dụng kho giáo trình trực  tuyến được thiết kế một cách khoa học từ căn bản đến nâng cao, giao diện thân thiện, có tính tương tác cao, giúp cho học viên đạt được trình độ tiếng Anh yêu cầu trong thời gian sớm nhất, chi phí thấp

 

Học viên cần đăng ký tài khoản riêng cho mỗi người và làm theo sự hướng dẫn để kích hoạt tài khoản. Nhân viên dịch vụ khách hàng và giáo viên của trung tâm sẽ hỗ trợ cho các bạn trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ. 

TAILORED COURSE ENGLISH - TIẾNG ANH THEO YÊU CẦU

English program is tailored based on clients demand in group or individual.

 

Benefit: Flexible studying time. Learners study by our teachers' materials with the grade commitment for someone who needs English for overseas study, work and migration.

 

Learners need to enrol at the center the time schedule. Our teachers and customer services will consult the suitable programs.

 

Chương trình tiếng Anh thiết kế theo yêu cầu của khách hàng theo nhóm hoặc cá nhân.

 

Ưu điểm: Thời gian học linh hoạt. Học viên học theo giáo trình của giáo viên tại trung tâm, có cam kết điểm số đầu ra cho học viên cần tiếng Anh để đi du học, lao động, định cư các nước

 

Học viên cần đăng ký với trung tâm lịch học. Nhân viên dịch vụ khách hàng và giáo viên của trung tâm sẽ tư vấn chương trình phù hợp. 

Your form message has been successfully sent.
You have entered the following data:

Please fill in the below information to contact us

Please correct your input in the following fields:
Error while sending the form. Please try again later.

Note: Fields marked with * are required

Please be aware that the contents of this form are not encrypted
Print | Sitemap
Creative Consulting and Education Company Ltd., 282B Nguyen Trong Tuyen Street, Ho Chi Minh City, Vietnam - 299 Victoria Street, Abbotsford 3067 Melbourne, Australia Tel.: +84 28 73000963/ +61 390426532 - E-mail: sangtao@sangtao.us