Internship - Chương trình thực tập sinh

 

This is a "learning and practicing" program with the aim to assist students in accumulation of knowledge, having an actual working experience before officially working in an chosen occupation. The internship program will helps students to enhance their skills, professional working manner and improve English capability.

 

The internship programs in developed countries, such as: Australia, America, Singapore always attract the priority attentions frm students. They are dynamic, modern countries with complete vocational education systems and good supports for trainees.

 

Creative Consulting and Education wishes to help Vietnamese students and workers to experience practical cultural exchanges, enhance career skills. We colloborate with schools, recruitment agency in Australia, America to implement internship programs for many industries. In particular, there are many occupations that are paid during the time of internship such as hospitaity management, culinary. 

 

Particularly, joining the internship programs, in addition to enjoying a high salary from the large enterprises, the added point of working experience will help you to increase your ability to establish a career and migrate successfully in Australia.

 

Đây là chương trình “Học đi đôi với hành” nhằm giúp đỡ sinh viên tích lũy kiến thức, có thời gian làm việc thực tế trước khi chính thức được làm việc trong ngành nghề mình đã được đào tạo. Chương trình thực tập sẽ giúp các bạn sinh viên hoàn thiện những kỹ năng nghiệp vụ, rèn dũa tác phong làm việc chuyên nghiệp và nâng cao năng lực ngoại ngữ.

 

Những chương trình thực tập tại các quốc gia phát triển, trong đó có Úc, Mỹ, Singapore luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu của các bạn sinh viên. Đây là các quốc gia năng động, hiện đại, có hệ thống giáo dục hướng nghiệp hoàn chỉnh và sự hỗ trợ tốt cho các thực tập sinh. 

 

Công ty TNHH Tư Vấn và Giáo Dục Creative  mong muốn giúp các bạn sinh viên Việt Nam và những người đã đi làm có điều kiện trải nghiệm thực tiễn, giao lưu văn hóa, tăng cường kỹ năng nghề nghiệp. Chúng tôi phối hợp cùng với các trường học, công ty tuyển dụng lao động tại Úc, Mỹ để thực hiện chương trình đào tạo thực tập sinh cho nhiều ngành nghề. Trong đó, có nhiều ngành nghề được trả lương trong suốt thời gian thực tập như: quản lý nhà hàng khách sạn, đầu bếp. 

 

Đặc biệt, tham gia chương trình thực tập sinh, ngoài việc hưởng được mức lương khá cao từ các doanh nghiệp lớn, những điểm cộng được tích lũy trong chuỗi ngày thực tập sẽ giúp các bạn gia tăng khả năng lập nghiệp và định cư lâu dài tại Úc cho mình.

 

 

Print | Sitemap
Creative Consulting and Education Company Ltd., 2B Cong Hoa, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam - 299 Victoria Street, Abbotsford 3067 Melbourne, Australia Tel.: +61 390426532 - E-mail: sangtao@sangtao.us