Our programs

ONLINE ENGLISH           HỌC TIẾNG ANH ONLINE

Online English learning with the supervision of teachers. This allows learners to be able to study English at any time,  every where from basis to advance. The learners can take self examination or test for their progress recognition. 

 

Chương trình học tiếng Anh trực tuyến với sự giám sát của giáo viên. Cho phép người học có thể học mọi lúc, mọi nơi, tùy theo trình độ của mình từ căn bản đến nâng cao. Có thể tự kiểm tra sự tiến bộ của mình.

SKILL ASSESSMENT- RPL  THẨM ĐỊNH NGHỀ   

The program is aim to assist candidates who have good working experience but do not have qualifications to be able to participate in skill assessment (RPL) and obtain Australian Qualifications. These certificates are recognized and approved by Australian Government.

 

Chương trình nhằm hỗ trợ các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc nhưng chưa có bằng cấp có thể tham gia kỳ thi kiểm tra tay nghề và nhận được bằng cấp của Úc. Các bằng cấp này đều được chính phủ Úc công nhận.

VOCATIONAL TRAINING ĐÀO TẠO NGHỀ

We have organized training courses in the field of hospitality management, such as: Asian Cookery, Commercial Cookery, Patisserie, Housekeeping, Fron House, Hospitality Management. The programs are co-operated with schools in the country and abroad.

 

Chúng tôi tổ chức các lớp đào tạo nghề trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn: bếp Á, bếp Âu, làm bánh, quản lý nhà hàng, phục vụ buồng, lễ tân. Chương trình được liên kết đào tạo với các trường trong và ngoài nước.

INTERNSHIP AUSTRALIA/USA THỰC TẬP SINH ÚC VÀ MỸ

We have supported many clients to participate in the internship programs. They have good opportunities to accumulate knowledge, working experience in Autralia and America with high salary and migration after completion of the program. 

 

Chúng tôi đã hỗ trợ nhiều khách hàng tham gia chương trình thực tập sinh tích lũy kiến thức, kinh nghiệm làm việc tại Úc và Mỹ, nhận được mức thu nhập cao và có cơ hội định cư sau khi hoàn thành chương trình. 

Print | Sitemap
Creative Consulting and Education Company Ltd., 2B Cong Hoa, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam - 299 Victoria Street, Abbotsford 3067 Melbourne, Australia Tel.: +61 390426532 - E-mail: sangtao@sangtao.us